Güney Azərbaycan Turk Ləhcələri

İranda İslam inqilabından sonra azad hava çəkmək üçün daha çox Azərbaycana getgəli uyğun görmüşdüm. Ona görə də və inqilabdan sonrakı ab havanın təsiri altında müsbət bir iş görmək üçün öz vilayətimizdə...
Go to top